Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

उमाकान्त अधिकारी


उमाकान्त अधिकारी


उमाकान्त अधिकारी
उप सचिव

सूचना अधिकारी
शाखा शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा
पद उप सचिव
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल umakanta.adhikari@gmail.com
सम्पर्क 9851277012
बहाल मिति २०७५ फाल्गुन ३०