Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

 यज्ञराज जोशी


 यज्ञराज जोशी


 यज्ञराज जोशी
शाखा अधिकृत

शाखा सचिवज्यूको सचिवालय
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल yagyaraj2012@gmail.com
सम्पर्क 9860483790
बहाल मिति N/A