Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 राम बहादुर थापा 'बादल' राम बहादुर थापा 'बादल' माननीय गृह मन्त्री
2 प्रेम कुमार राई प्रेम कुमार राई गृह सचिब
prem_kumar@moha.gov.np
3 रामकृष्ण सुवेदी रामकृष्ण सुवेदी सह सचिव सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा 9851140003
info@moha.gov.np
4 नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडी  नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडी  सह सचिव नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा 9851140011
pppd@moha.gov.np
5 ईन्दु घिमिरे ईन्दु घिमिरे सह सचिव विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा 9851140005
disastermgmt@moha.gov.np
6 माहादेव पन्थ माहादेव पन्थ सह सचिव आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखा 9851140004
management@moha.gov.np
7 पुष्कर सापकोटा पुष्कर सापकोटा सह सचिव कानून महाशाखा 9851140012
pushkar.sapkota@gmail.com
8  केदारनाथ शर्मा	 		 	   केदारनाथ शर्मा       सह सचिव प्रशासन महाशाखा 9851140002
admindiv@moha.gov.np
9 शम्भु प्रसाद रेग्मी उप सचिव विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखा 9841333348
10  ब‌ंशी कुमार आचार्य  ब‌ंशी कुमार आचार्य उप सचिव विपद् अध्ययन जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनर्लाभ शाखा 9851097651
bamshia18@yahoo.com
11 रमा आचार्य (सुवेदी) उप सचिव गुनासो व्यवस्थापन शाखा 9841558010
acharyasrama4@gmail.com
12 बशिष्ट कुमार घिमिरे उप सचिव कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा 9851212415
ghimirebk2016@gmail.com
13 परमानन्द घिमिरे उप सचिव सीमा तथा अध्यागमन प्रशासन शाखा 9851193205
pramanandaghimire@gmail.com
14 भूपेन्द्र सापकोटा उप सचिव प्रहरी प्रशासन शाखा 9851092225
bhupendrasapkota@gmail.com
15 झंकनाथ ढकाल उप सचिव लागु औषध नियन्त्रण शाखा 9851032974
dhakaljn31@gmail.com
16 कृष्णप्रसाद शर्मा उप सचिव स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखा 9851012747
krishna_psharma@yahoo.com
17 कृष्ण पौडेल उप सचिव निजामती कर्मचारी प्रशासन शाखा 9843525489
krishnapoudel81@yahoo.com
18 दिपक राज नेपाल उप सचिव सूचना प्रविधि शाखा 9841403402
dipakrajnep@gmail.com
19 विष्णु पौडेल उप सचिव कार्यालय व्यवस्थापन तथा जिन्सी शाखा 9851030599
poudelbabu80@gmail.com
20  सुर्य बहादुर खत्री  सुर्य बहादुर खत्री उप सचिव केन्द्रीय हज समिति 9851095255
21 प्रहरी प्रशासन शाखा उप सचिव प्रहरी प्रशासन शाखा
policeadmin@moha.gov.np
22 उमाकान्त अधिकारी उमाकान्त अधिकारी उप सचिव शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा 9851277012
umakanta.adhikari@nepal.gov.np
23 सागर मणि पाठक उप सचिव योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा 9851118227
pathak_sagarm66@yahoo.com
24 कमलराज ढकाल उप सचिव शान्ति प्रवर्धन शाखा 9841361099
dhakalkamal7@yahoo.com
25 विश्वराज न्यौपाने उप सचिव राहत तथा तथ्यांक व्यवस्थापन शाखा 9851166778
nrbisu@yahoo.com1
26  शिवनाथ पौडेल  शिवनाथ पौडेल उप सचिव (लेखा) आर्थिक प्रशासन शाखा 9851154459
poudelsn@yahoo.com
27 खगेन्द्र प्र.घिमिरे शाखा अधिकृत सचिवज्यूको सचिवालय ९८५११६९९११
khagen9911@gmail.com
28 रमा घिमिरे शाखा अधिकृत विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखा 9841652277
ramag4422@gmail.com
29 अशोककुमार राई शाखा अधिकृत कार्यालय व्यवस्थापन तथा जिन्सी शाखा 9813108615
bantawaashok@gmail.com
30 राम प्रसाद ज्ञवाली शाखा अधिकृत सीमा तथा अध्यागमन प्रशासन शाखा 9851182511
31 रन्जना राई रन्जना राई शाखा अधिकृत शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा 9845288924
ranjana_rai88@yahoo.com
32  यज्ञराज जोशी शाखा अधिकृत सचिवज्यूको सचिवालय 9860483790
yagyaraj2012@gmail.com
33  कबिता शर्मा शाखा अधिकृत विपद् अध्ययन जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनर्लाभ शाखा 9849594100
sharmakabita11@gmail.com
34  शितल सिंह उखेडा शाखा अधिकृत विपद् अध्ययन जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनर्लाभ शाखा 9851224632
shital.ukheda@nepal.gov.np
35 कृष्ण सापकोटा शाखा अधिकृत गुनासो व्यवस्थापन शाखा 9857624000
ursapkotakrishna@gmail.com
36 चन्द्रप्रसाद वस्याल शाखा अधिकृत मानव अधिकार प्रबर्धन शाखा 9841930559
basyalcp@gmail.com
37  नारायण खत्री शाखा अधिकृत निजामती कर्मचारी प्रशासन शाखा 9857066977
38 पुण्यप्रसाद ढकाल शाखा अधिकृत विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखा 9851097397
dhakalpunya2010@yahoo.com
39 राजेन्द्र प्रसाद गौतम शाखा अधिकृत राहत तथा तथ्यांक व्यवस्थापन शाखा 9841551351
rgtm888@gmail.com
40 अनुनय बाँस्तोला शाखा अधिकृत सीमा तथा अध्यागमन प्रशासन शाखा 9841537937
abanstol@gmail.com
41 शिव कार्की शाखा अधिकृत राहत तथा तथ्यांक व्यवस्थापन शाखा 9840905500
shivakarki999@gmail.com
42 डा. दयाराम श्रेष्ठ डा. दयाराम श्रेष्ठ शाखा अधिकृत सचिवज्यूको सचिवालय 9841979455
43 दिपक प्रसाद न्यौपाने शाखा अधिकृत शान्ति प्रवर्धन शाखा 9851213515
dipak_neupane@hotmail.com
44 भुवनेश्वरी श्रेष्ठ शाखा अधिकृत दर्ता शाखा 9860137696
45 नारायण न्यौपाने नारायण न्यौपाने शाखा अधिकृत सितुमारीSundar Harichha Muncipality 1, मोरङ्ग सीमा तथा अध्यागमन प्रशासन शाखा 9851029140
neupanen33@gmail.com
46 तुलसी प्रसाद दाहाल शाखा अधिकृत चावहिलका.म.न.पा काठमाण्डौ विपद् अध्ययन जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनर्लाभ शाखा 9851183695
tulsi.dahal@nepal.gov.np
47 सुशील कुमार भण्डारी शाखा अधिकृत विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखा 9851148014
sushilkumar.bhandari@gmail.com
48 अरुण सापकोटा अरुण सापकोटा शाखा अधिकृत का.म.न.पा 07, काठमाण्डौ नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखा 9851200533
49 लक्ष्मी भट्टराई शाखा अधिकृत प्रहरी प्रशासन शाखा 9851182590
bibhuti.bhattarai@gmail.com
50 सन्तोष सुबेदी शाखा अधिकृत निजामती कर्मचारी प्रशासन शाखा 9851118208
santosh.subedi@moha.gov.np
51 पवित्र प्रकाश शाह शाखा अधिकृत प्रहरी प्रशासन शाखा 9841286924
pabitrashah65@gmail.com
52 हिरा कुमारी यादव शाखा अधिकृत राहत तथा तथ्यांक व्यवस्थापन शाखा 9803571693
yadavhira17@gmail.com
53 सरस्वती सापकोटा शाखा अधिकृत गुनासो व्यवस्थापन शाखा 9849631909
sapkotasaru01@gmail.com
54 अनुषा कोइराला शाखा अधिकृत कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा 9841961665
ankoirala@gmail.com
55 सुजता खत्री शाखा अधिकृत लागु औषध नियन्त्रण शाखा 9847183948
sujatakhatri11@gmail.com
56 सहनशिला पुडासैनी शाखा अधिकृत लागु औषध नियन्त्रण शाखा 9849744218
pudasaini.sahanshila@yahoo.com
57 स्मीता पौडेल शाखा अधिकृत स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखा 9841540018
paudel.smita@gmail.com
58 किरणचन्द्र सुवेदी शाखा अधिकृत लागु औषध नियन्त्रण शाखा 9857623505
kirancsubedi@gmail.com
59 रोश्ना देवान शाखा अधिकृत स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखा 9842147561
roshnad16@gmail.com
60 जुना खड्का खत्री शाखा अधिकृत नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखा 9842136414
junak2018@gmail.com
61 विष्णु प्रसाद आचार्य विष्णु प्रसाद आचार्य शाखा अधिकृत शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा 9851065579
bishnunacharya@gmail.com
62 जयराज भण्डारी शाखा अधिकृत शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा 9851003903
Jayaraj_bhandari@yahoo.com1
63 करुणा आचार्य शाखा अधिकृत विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखा 9841708128
karuacharya@gmail.com
64 दुर्गादत्त ढकाल शाखा अधिकृत शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा 9849719133
durgaddhakal@gmail.com1
65 विष्णु प्रसाद आचार्य शाखा अधिकृत शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा 9851065579
bishnuanacharya@gmail.com
66 जयकला राई जयकला राई शाखा अधिकृत आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9852061220
jaya.rai@nepal.gov.np
67 मिठाराम सुवेदी लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा 9841267751
mrsubedi1@gmail.com
68 शालिकराम पराजुली लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा 9841825560
shalik_2006@yahoo.com
69 महेश गौतम कम्प्यूटर अधिकृत योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा 9851064977
mahesh.gautam977@gmail.com
70 रत्नकाजी महर्जन रत्नकाजी महर्जन कम्प्यूटर अधिकृत सूचना प्रविधि शाखा 9841362784
ratnakmaharjan@yahoo.com
71 भवानी थपलिया कम्प्यूटर अधिकृत योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा 9841247230
rubin527@yahoo.com
72 प्रवेश सिजापती कम्प्यूटर ईञ्‍जिनियर सूचना प्रविधि शाखा 9860308981
praveshsijapati4@gmail.com
73 लिला बहादुर मगर कम्प्यूटर ईञ्‍जिनियर सूचना प्रविधि शाखा 9849875428
lila@moha.gov.np
74 भोजराज दाहाल कानुन अधिकृत कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा 9841667068
bhojudahal@gmail.com
75 रामहरि शर्मा प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत सूचना समन्वय तथा विश्लेषण ईकाई 9840066117
ramharisharma598@gmail.com
76 प्रशान्त कुमार कर्ण कम्प्यूटर अपरेटर लागु औषध नियन्त्रण शाखा 9844069222
karnprashan@gmail.com
77 सुबोध घिमिरे सुबोध घिमिरे कम्प्यूटर अपरेटर सूचना प्रविधि शाखा 9845074699
moha@moha.gov.np
78  उमेश न्यौपाने कम्प्यूटर अपरेटर आर्थिक प्रशासन शाखा 9841439835
umesh_neupane@hotmail.com
79 दिपेश तामाङ्ग कम्प्यूटर अपरेटर कार्यालय व्यवस्थापन तथा जिन्सी शाखा 9841778161
dipyestmg@gmail.com
80 उन्नती शर्मा कम्प्यूटर अपरेटर आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9849210670
unnatisarma@gmail.com
81 ललित सिँह कार्की कम्प्यूटर अपरेटर शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा 9868403342
karkilalitsingh@yahoo.com
82 निर्मल बिष्ट कम्प्यूटर अपरेटर गुनासो व्यवस्थापन शाखा 9851201434
nirmalbist2015@gmail.com
83 ईन्द्र बहादुर रावल कम्प्यूटर अपरेटर सूचना समन्वय तथा विश्लेषण ईकाई 9841450469
indrarawal@gmail.com
84 कृष्ण बहादुर महत कम्प्यूटर अपरेटर सूचना समन्वय तथा विश्लेषण ईकाई 9841748628
gopal.208372@gmail.com
85 दिपेन्द्र दाहाल कम्प्यूटर अपरेटर सीमा तथा अध्यागमन प्रशासन शाखा 9843161832
dipendra.dahl@gmail.com
86  लक्की शेर्पा कम्प्यूटर अपरेटर नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखा 9851197431
lakkysherpa@yahoo.com
87 पारस बस्नेत कम्प्यूटर अपरेटर दर्ता शाखा 9813882009
88 बिनोद कुमार साह कम्प्यूटर अपरेटर कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा 9849887727
sahbinod53@gmail.com
89 सूचना समन्वय तथा विश्लेषण ईकाई कम्प्यूटर अपरेटर सूचना समन्वय तथा विश्लेषण ईकाई
icsd@moha.gov.np
90 सपना थापा मगर कम्प्यूटर अपरेटर राहत तथा तथ्यांक व्यवस्थापन शाखा 9860643923
dreamydreamerr2018@gmail.com
91 कमला राई कम्प्यूटर अपरेटर मानव अधिकार प्रबर्धन शाखा 9842211806
raikamala73@gmail.com
92 सन्तोष जंग शाह कम्प्यूटर अपरेटर निजामती कर्मचारी प्रशासन शाखा 9848064595
93 अजित महर्जन कम्प्युटर टेक्निसियन सूचना प्रविधि शाखा 9840093158
ajitmaharjan143@gmail.com
94 पंच नारायण महर्जन टाइपिष्ट ना.सु. सचिवज्यूको सचिवालय ९८४९६३९२०९
95  नवलकिशोर श्रेष्ठ टाइपिष्ट ना.सु. आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखा 9860581602
96 श्रीकान्त निरौला टाइपिष्ट ना.सु. शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा 9803025478
97 अरुण पौडेल आईटी कन्सल्ट्यान्ट विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखा 9849327613
arun.poudel48@gmail.com
98 बिश्वबन्धु अर्याल नायब सुब्बा स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखा 9841406577
bbandhuaryal@yahoo.com
99 संजीव ढकाल नायब सुब्बा प्रशासन महाशाखा 9849780444
mr.sanjeev19871027@gmail.com
100 प्रमिला कुमारी गुभाजु नायब सुब्बा सचिवज्यूको सचिवालय ९८४७१५०८५४
101  कृष्ण प्रसाद भुसाल नायब सुब्बा सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा  9867032970
102  सरिता राई     नायब सुब्बा विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा ९८४३८२१०६१
103 रुक बहादुर श्रेष्ठ नायब सुब्बा मानव अधिकार प्रबर्धन शाखा 9751066254
rukbdrshrestha@gmail.com
104  भूवराज घिमिरे नायब सुब्बा शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा 9851206312
105 रामचन्द्र शर्मा नायब सुब्बा शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा 9843772298
rcsharma4488@gmail.com
106 कृष्ण प्रसाद भुसाल नायब सुब्बा शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा 9867032970
107  अञ्जली रम्तेल नायब सुब्बा नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा 9849387877
report.anjaly@gmail.com
108 दीपा जोशी नायब सुब्बा uditola डोटी निजामती कर्मचारी प्रशासन शाखा 9848406891
109  कृष्ण प्रसाद दाहाल नायब सुब्बा नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखा 9849527584
110  श्याम प्रसाद भूसाल नायब सुब्बा नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखा 9851132320
shyambhusal4@gmail.com
111 प्रकाश राई नायब सुब्बा सचिवज्यूको सचिवालय 9841701554
112 शिव कुमार रेग्मी नायब सुब्बा शान्ति प्रवर्धन शाखा 9849381405
shibaregmi2069@gmail.com
113 शिवलाल पौडेल नायब सुब्बा नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा 9843676709
114 धर्मलाल श्रेष्ठ नायब सुब्बा दर्ता शाखा 9841250688
115 माधव सिग्देल नायब सुब्बा कार्यालय व्यवस्थापन तथा जिन्सी शाखा 9841114324
sigdelmd@gmail.com
116 विदुर कुमार भण्डारी नायब सुब्बा योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा 9844119065
bidurbhandari28@gmail.com
117 लक्ष्मी ढकाल नायब सुब्बा Aadhikhola Gaupalika 6, स्याङ्गजा सूचना प्रविधि शाखा 9821190698
laxmitimilsina333@gmail.com
118 मिना न्यौपाने नायब सुब्बा राहत तथा तथ्यांक व्यवस्थापन शाखा 9841115940
meenu.neupane2015@gmail.com
119 चक्रपाणि भट्टराई नायब सुब्बा कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा 9841381488
cp.bhattarai2012@yahoo.com
120 हरिगोपाल कर्माचार्य नायब सुब्बा निजामती कर्मचारी प्रशासन शाखा 9841477650
harigopalkarmacharya@gmail.com
121 कृष्ण प्रसाद भट्टराई नायब सुब्बा निजामती कर्मचारी प्रशासन शाखा 9844644137
creativebhattarai@gmail.com1
122  नरवहादुर कुंवर लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा 9741132228
123  तारा भट्टराई लेखापाल छत्रदेव 3, अर्घाखाची आर्थिक प्रशासन शाखा 9841113560
tarabhattarai2064@gmail.com
124  प्रकाशराज श्रेष्ठ  प्रकाशराज श्रेष्ठ लेखापाल Kamalamai 04, सिन्धुली आर्थिक प्रशासन शाखा 9818456352
prshrestha512@yahoo.com
125 भरत वि. क. लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा 9843369617
bharatkubi25@gmail.com
126 लक्ष्मण प्र. जोशी सिनियर इलेक्ट्रिसियन कार्यालय व्यवस्थापन तथा जिन्सी शाखा 9841239557
laxmanjoshi777@gmail.com
127 दिनेश पाण्डेय खरिदार कानून महाशाखा 9847524981
dnspndy33@gmail.com
128  जीवन थापा मगर खरिदार निजामती कर्मचारी प्रशासन शाखा 9841273097
129 रितु नेपाल खरिदार राहत तथा तथ्यांक व्यवस्थापन शाखा 9842531672
nepalritukamal@gmail.com
130 प्र.ना.नि. महेन्द्र बहादुर मगर मेकानिक्स आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841245272
mahendrakhapangimagar@yahoo.com
131 तुलसी रिजाल सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखा 9851260305
rijaltulasi993@gmail.com
132  राजाराम के.सी. मेकानिक्स आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841376024
133  नवराज गिरी प्रहरी सहायक निरीक्षक मन्त्रिज्यू को सचिवालय 9841375220
134 सरीता राई सहायक कम्प्यूटर अपरेटर राहत तथा तथ्यांक व्यवस्थापन शाखा 9849272568
raisarita682@gmail.com
135 सनम राई प्रहरी नायब निरीक्षक सचिवज्यूको सचिवालय ९८५५०४५१२२
136 अरुण भट्टराई प्रहरी नायब निरीक्षक सचिवज्यूको सचिवालय ९८४१५१६२५३
137 विनोद विश्वकर्मा विनोद विश्वकर्मा सहायक कम्प्यूटर अपरेटर प्युठान नगरपालीका 09, प्युठान शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा 9843938002
bikalpbinod@gmail.com
138  नगेन्द्र महर्जन  नगेन्द्र महर्जन सहायक कम्प्यूटर अपरेटर Godawari 12, ललितपुर निजामती कर्मचारी प्रशासन शाखा 9841644519
lovingalin@gmail.com
139 सारिका न्यौपाने सहायक कम्प्यूटर अपरेटर विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखा 9841817878
Sarikanp123@gmail.com
140 दिलिप कुमार सिंह दिलिप कुमार सिंह सहायक कम्प्यूटर अपरेटर लाहान नगरपालिका 20, सिराहा शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा 9852831156
dilip.rights@gmail.com
141  जय बहादुर क्षेत्री प्रहरी जवान मन्त्रिज्यू को सचिवालय 9841876765
142 इश्वर गिरी प्रहरी जवान सचिवज्यूको सचिवालय ९८४३०९९६९३
143 माधव बस्नेत प्रहरी जवान सचिवज्यूको सचिवालय 9843694520
144 उदेन सुवेदी उदेन सुवेदी सहायक कम्प्यूटर अपरेटर Bhadrapur 10, झापा विपद् अध्ययन जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनर्लाभ शाखा 9842681298
udensub@moha.gov.np
145 चेतनाथ गिरी प्रहरी सहायक निरीक्षक विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखा 9841415610
chetnathgiri@gmail.com
146 दुर्गा राम भण्डारी कार्यालय सहयोगी लागु औषध नियन्त्रण शाखा 9841940088
Durgaji294@gmail.com
147  कल्पना खड्का (बस्नेत) कार्यालय सहयोगी आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखा 9841667062
148 माया गुरूङ् कार्यालय सहयोगी सूचना प्रविधि शाखा
149 राम कृष्ण श्रेष्ठ कार्यालय सहयोगी दर्ता शाखा 9841898113
150 शिव भुजेल कार्यालय सहयोगी सचिवज्यूको सचिवालय ९८४१४०२६९२
151 कोपिला भुजेल कार्यालय सहयोगी सीमा तथा अध्यागमन प्रशासन शाखा 9843634614
152 श्याम कुमार चौधरी कार्यालय सहयोगी सचिवज्यूको सचिवालय ९८६९३१७४१३
153  मिन बहादुर श्रेष्ठ कार्यालय सहयोगी आर्थिक प्रशासन शाखा
154 पुनमाया रंजितकार कार्यालय सहयोगी सचिवज्यूको सचिवालय 9841784984
155 कमला लामा स्याङताङ कार्यालय सहयोगी कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा 9867805617
kamalawaiba2070@yahoo.com
156 कपिल कुमार के.सी. कार्यालय सहयोगी प्रहरी प्रशासन शाखा 9840012882
3kcsagar@gmail.com
157  दिलिप भुजेल कार्यालय सहयोगी मन्त्रिज्यू को सचिवालय ९८४१४०७७३६
158  बुद्धि श्रेष्ठ कार्यालय सहयोगी मन्त्रिज्यू को सचिवालय ९८४१९१४२८२
159  कान्छा श्रेष्ठ     कार्यालय सहयोगी सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा ९८४१८९५३८६  
160  विष्णु कुमारी के.सी.   कार्यालय सहयोगी सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा ९८४९३१२३३९    
161  नमराज पौडेल कार्यालय सहयोगी आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखा 9841137070
162 नवराज महर्जन कार्यालय सहयोगी निजामती कर्मचारी प्रशासन शाखा 9841702809
163 सरस्वती ढुँगाना कार्यालय सहयोगी मानव अधिकार प्रबर्धन शाखा 9861396437
164 नवराज घिमिरे कार्यालय सहयोगी नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा 9803046805
165 सविता ढकाल कार्यालय सहयोगी राहत तथा तथ्यांक व्यवस्थापन शाखा 9849990771
sabitadhakal075@gmail.com
166  हरी बहादुर महर्जन   कार्यालय सहयोगी मन्त्रिज्यू को सचिवालय
167 मदन मर्हजन कार्यालय सहयोगी कार्यालय व्यवस्थापन तथा जिन्सी शाखा 9841733906
168 विष्णु कुमारी के.सी. कार्यालय सहयोगी शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा 9849312339
169 प्रल्हाद सापकोटा कार्यालय सहयोगी शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा 9841509605
170 कपिल कुमार के.सी. कार्यालय सहयोगी धापाखेलललितपुर महानगरपालिका 24, ललितपुर आर्थिक प्रशासन शाखा 9840012882
171 कृष्णमान श्रेष्ठ कार्यालय सहयोगी स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखा 9841632059
172  बाबुराम पौडेल हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841403026
173  तारा बहादुर थापा हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841808093
174  श्यामकृष्ण महर्जन हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841229589
175  रघुनाथ खड्का हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841554502
176  दिलकुमार बानिया हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841467260
177  बाबुराम पौडेल   हलुका सवारी चालक सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा ९८४१४०३०२६
178 पवन विडारी हलुका सवारी चालक नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा 9841484462
179  रामकुमार तामाङ हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841488645
180  चन्द्रलाल श्रेष्ठ हलुका सवारी चालक शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा 9841449429
181  मधु के.सी. हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841512836
182  कान्छा सिंखडा हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841581846
183  प्रेम बहादुर पुन हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9857833267
184  अरुणकुमार खत्री हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841360712
185  वीरबल कार्की हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841785812
186  रामकृष्ण कोजु हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841450171
187  लक्ष्मण तामाङ हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9741107543
188  बुद्धि बहादुर चवाल हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841400196
189  भाईरत्न महर्जन हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841321145
190  प्र.स.नि. रामहरि खतिवडा हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841393379
ramhari.khatiwoda@yahoo.com
191  शिवराम थापा हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841531879
192  राजन थापा हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841096053
193  नरेन्द्र तामाङ हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841205068
194  सोमनाथ खतिवडा हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा
195  धर्मराज पाण्डे हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841666948
196  महेन्द्र के.सी. हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा
197  नानीकाजी थापा हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841945780
198  भीमसेन थापा हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9851006182
199  हरिकृष्ण राई हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841372097
200  साधुराम गौतम हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841808885
201  मान बहादुर दराई हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841397896
202  माधव बस्नेत हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841827714
203  ईमानसिंह तामाङ हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9849618275
204  रघुनाथ खड्का हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841701792
205  केदार गिरी हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841413241
206  धनबहादुर खड्का हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841254632
207  राजेश तामाङ हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841070695
208  विजय तुलाधर हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841350773
209  तारा प्रसाद अर्याल हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841194772
210  बलराम कर्माचार्य हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841467486
211  पवन बिडारी हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841484462
212  केदार प्रसाद घिमिरे हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841098903
213  गोविन्द खड्का हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841265904
214  विजय तुलाधर हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841350773
215  राजेन्द्रराज पन्त हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841282368
216  राम ब. खड्का हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841666687
217  हरिशरण के.सी. हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841302944
218  रामचा महर्जन हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841294173
219  विक्रम लामा हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841201104
220  बलराम गजुरेल हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841910393
221 बिरेन्द्र खतिवडा सिपाही कार्यालय व्यवस्थापन तथा जिन्सी शाखा 9863648295
222 कामना भण्डारी सशस्त्र प्रहरी परिचारीका सूचना समन्वय तथा विश्लेषण ईकाई 9849395805
223 बन्दना भुजेल सशस्त्र प्रहरी परिचारीका विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखा 9849885474
224 सोम ब. तामाङ्ग प्रहरी हवल्दार विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखा 9860927286
tamangsom32@yahoo.com
225 दिनेश नाथ योगी सशस्त्र प्रहरी सहायक हवल्दार विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखा 9848429573
dineshnathy9@gmail.com
226 दामोदर धिमिरे सशस्त्र प्रहरी जवान विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखा 9843352035
gdamodar120@gmail.com
227 रामकुमार माझी सवारी चालक विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखा 9843505533