Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

अवैध हातहतियार तथा खरखजाना बुझाउने सम्बन्धी गृह मन्त्रालयको ३५ दिने सूचना