Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन सम्वन्धमा।

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस