Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

UAV उडान सम्बन्धी कार्यविधि २०७२