Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

विपद् पीडित पुनर्वास सञ्चालन कार्यविधि २०७१