नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौँ, नेपाल
नाम थर बालकृष्ण पन्थी
पद सह सचिव
बहाल मिती २०७३ आश्विन ९

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय