नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौँ, नेपाल

नाम थर यज्ञराज बोहरा
पद उपसचिव
बहाल मिती २०७४ भाद्र २३

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय