नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौँ, नेपाल

नाम थर श्याम कुमार श्रेष्ठ
पद गृह राज्य मन्त्रि
बहाल मिती २०७४ भाद्र ४

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय