गृह मन्त्रालय | सुचना http://www.ajaxray.com/rss2/channel/about लेख रचना उपलब्ध गराउन हुन http://www.moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-03-22 मिति २०७३।११।०९ को निर्णयनुसार काज खटाइएका रा.प. द्वितिय श्रेणीका कर्मचारीहरुको नामावली । http://www.moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-02-22 प्रजातन्त्र दिवस मनाउने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना । http://www.moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-02-08 रा.प.द्वितीय श्रेणीको अधिकृत कर्मचारीहरुको काज सम्बन्धी सूचना । http://www.moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-01-18 बोलपत्र स्वीकृतीका लागि छनौट गर्ने आशयको सूचना http://www.moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-01-18 CCTV/Camera Installation and Operation SOP http://www.moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2016-02-02 शीतलहरबाट मानिसमा पर्ने जोखिम न्यूनिकरणका लागि अपनाउने सवाधानी सम्बन्धमा http://www.moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2016-11-20 सार्वजनिक विदाको सूचना http://www.moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2016-10-27 दशैको साइत सम्बन्धी सूचना । http://www.moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2016-10-04 आ.ब.२०७२/७३ को का.स.मू. सम्बन्धी सूचना । http://www.moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2016-09-25