गृह मन्त्रालय | प्रेस विज्ञप्ति http://www.ajaxray.com/rss2/channel/about प्रेश विज्ञप्ति http://www.moha.gov.np/news/fullnews/3/3 2017-11-23 प्रेस विज्ञप्ति http://www.moha.gov.np/news/fullnews/3/3 2017-11-22 प्रेस विज्ञप्ति http://www.moha.gov.np/news/fullnews/3/3 2017-11-21 निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी प्रेश विज्ञप्ति । http://www.moha.gov.np/news/fullnews/3/3 2017-11-20 देशका विभिन्न भागमा भइरहेका घटना सम्बन्धी प्रेश विज्ञप्ति । http://www.moha.gov.np/news/fullnews/3/3 2017-11-19 देशका विभिन्न भागमा घटेका घटना सम्बन्धी प्रेश विज्ञप्ति http://www.moha.gov.np/news/fullnews/3/3 2017-11-18 उम्मेदवार मनोनयन सम्बन्धमा । http://www.moha.gov.np/news/fullnews/3/3 2017-11-02 सडक दुर्घटना न्र्यूनीकरण एवं सुरक्षित सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन सम्वन्धमा http://www.moha.gov.np/news/fullnews/3/3 2017-10-31 धादिङमा भएको बस दुर्घटना सम्बन्धि प्रेश विज्ञप्ति http://www.moha.gov.np/news/fullnews/3/3 2017-10-28 झापा घटनाको सम्बन्धमा प्रेश विज्ञप्ति http://www.moha.gov.np/news/fullnews/3/3 2017-10-27