गृह मन्त्रालय | प्रेस विज्ञप्ति http://www.ajaxray.com/rss2/channel/about सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयमा लागेको आगलागी सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति । http://www.moha.gov.np/news/fullnews/3/3 2018-01-10 प्रेस विज्ञप्ति । http://www.moha.gov.np/news/fullnews/3/3 2018-01-09 चिसो तथा शितलहरको प्रकोप सम्बन्धमा । http://www.moha.gov.np/news/fullnews/3/3 2018-01-08 कालिकोटमा भएको घटना सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति http://www.moha.gov.np/news/fullnews/3/3 2017-12-23 प्रेस विज्ञप्ति । http://www.moha.gov.np/news/fullnews/3/3 2017-12-07 प्रेस विज्ञप्ति । http://www.moha.gov.np/news/fullnews/3/3 2017-12-06 प्रेस विज्ञप्ति http://www.moha.gov.np/news/fullnews/3/3 2017-12-04 प्रेस विज्ञप्ति । http://www.moha.gov.np/news/fullnews/3/3 2017-11-29 पहिलो चरणको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति । http://www.moha.gov.np/news/fullnews/3/3 2017-11-26 प्रेस विज्ञप्ति http://www.moha.gov.np/news/fullnews/3/3 2017-11-25