Low Bandwidth Invert Color A- A A+

Performance Contract for Fiscal Year 2080/081

940x_IMG_20230804_WA0002.jpg
मा. उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठज्यू र श्रीमान् गृह सचिव दिनेश भट्टराईज्यूबीच कार्यसम्पादन सम्झौता
DSC_2851(1).JPG
श्रीमान् गृह सचिवज्यू र विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखबीच कार्यसम्पादन सम्झौता
DSC_2857(1).JPG
श्रीमान् गृह सचिवज्यू र विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखबीच कार्यसम्पादन सम्झौता
DSC_2868(1).JPG
श्रीमान् गृह सचिवज्यू र प्रशासन महाशाखा प्रमुखबीच कार्यसम्पादन सम्झौता
DSC_2877(1).JPG
श्रीमान् गृह सचिवज्यू र सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुखबीच कार्यसम्पादन सम्झौता
DSC_2885(1).JPG
श्रीमान् गृह सचिवज्यू र आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखबीच कार्यसम्पादन सम्झौता
DSC_2923(1).JPG
श्रीमान् गृह सचिवज्यू र नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुखबीच कार्यसम्पादन सम्झौता
IMG_8890(2).jpg
प्रशासन महाशाखा प्रमुख र गुनासो व्यवस्थापन शाखा प्रमुखबीच कार्यसम्पादन सम्झौता
IMG_8892(2).jpg
प्रशासन महाशाखा प्रमुख र प्रहरी प्रशासन शाखा प्रमुख बीच कार्यसम्पादन सम्झौता
IMG_8883(3).jpg
प्रशासन महाशाखा प्रमुख र निजामती कर्मचारी प्रशासन शाखा प्रमुखबीच कार्यसम्पादन सम्झौता
ed1IMG_8897(3).jpg
प्रशासन महाशाखा प्रमुख र सूचना प्रविधि शाखा प्रमुखबीच कार्यसम्पादन सम्झौता
Last Updated : 2080-11-11 17:10:51

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers