Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

कार्यालयहरु: मन्त्रालय : जिल्ला प्रशासन कार्यालय : बिभाग : इलाका प्रशासन कार्यालय : सुरक्षा निकाय : प्रदेश : एकीकृत सेवा केन्द्र : सीमा प्रशासन कार्यालय