Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 राम बहादुर थापा 'बादल' राम बहादुर थापा 'बादल' माननीय गृह मन्त्री
2 महेश्‍वर न्यौपाने महेश्‍वर न्यौपाने गृह सचिव 9851140001
secretary@moha.gov.np
3 चक्र बहादुर बुढा चक्र बहादुर बुढा सह सचिव सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा 9851140003
info@moha.gov.np
4 जनकराज दाहाल जनकराज दाहाल सह सचिव विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा 9851140005
5 घनश्याम उपाध्याय घनश्याम उपाध्याय सह सचिव प्रशासन महाशाखा 9851140002
admindiv@moha.gov.np
6 हुमकला पाण्डे हुमकला पाण्डे सह सचिव आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखा 9851140004
7 नारायण प्रसाद भट्टराई नारायण प्रसाद भट्टराई सह सचिव नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा 9851140011
ppd@moha.gov.np
8 धर्मराज कुइकेल धर्मराज कुइकेल सह सचिव कानून महाशाखा 9851140012
dharma_kuikel@yahoo.com
9 गणेश गैरे गणेश गैरे उप सचिव विपद् अध्ययन जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनर्लाभ शाखा 9858750757
ggaire4@gmail.com
10 रमा आचार्य (सुवेदी) रमा आचार्य (सुवेदी) उप सचिव बिभुषण शाखा 9841558010
acharyasrama4@gmail.com
11 भूपेन्द्र सापकोटा भूपेन्द्र सापकोटा उप सचिव शान्ति प्रवर्धन शाखा 9851092225
bhupendrasapkota@gmail.com
12 लिला कुमारी के.सी. लिला कुमारी के.सी. उप सचिव नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखा 9843524561
13 गोमादेवी चेम्जोङ्ग गोमादेवी चेम्जोङ्ग उप सचिव गुनासो व्यवस्थापन शाखा 9851215979
gomadevi.chemjong@moha.gov.np
14 परमानन्द घिमिरे परमानन्द घिमिरे उप सचिव सीमा तथा अध्यागमन प्रशासन शाखा 9851193205
pramanandaghimire@gmail.com
15 गोपाल कुमार अधिकारी गोपाल कुमार अधिकारी उप सचिव स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखा 9851012747
adhikarigopalkumar@gmail.com
16 दिल कुमार तामाङ दिल कुमार तामाङ उप सचिव विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखा 9841395825
tamangdkt1@gmail.com
17 राम प्रसाद लम्साल राम प्रसाद लम्साल उप सचिव कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा
18 हरि पन्त हरि पन्त उप सचिव मन्त्रिज्यू को सचिवालय 9841291888
19 जनकराज पन्त जनकराज पन्त उप सचिव निजामती कर्मचारी प्रशासन शाखा 9851138881
20 रुद्र प्रसाद पण्डित रुद्र प्रसाद पण्डित उप सचिव प्रहरी प्रशासन शाखा 9851175427
21 खुमकान्त आचार्य खुमकान्त आचार्य उप सचिव शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा 9851277012
informationofficer@moha.gov.np
22 अर्जुन भण्डारी अर्जुन भण्डारी उप सचिव लागु औषध नियन्त्रण शाखा 9851032767
ar_bhandari99@yahoo.com
23 भीमकान्त शर्मा भीमकान्त शर्मा उप सचिव कार्यालय व्यवस्थापन तथा जिन्सी शाखा 9849555500
bhimpandel77@gmail.com
24 विश्व राज न्यौपाने विश्व राज न्यौपाने उप सचिव आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9851166778
25 विजया कुमारी प्रसाई विजया कुमारी प्रसाई उप सचिव योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा 9841773742
bijayaprasain05@gmail.com
26 शम्भु प्रसाद रेग्मी शम्भु प्रसाद रेग्मी उप सचिव राहत तथा तथ्यांक व्यवस्थापन शाखा 9841333348
27 कृष्ण प्रसाद पन्थ कृष्ण प्रसाद पन्थ उप सचिव कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन इकाई 9841363268
28 रामहरी शर्मा रामहरी शर्मा उप सचिव मानव अधिकार प्रबर्धन शाखा 9860316802
29 सुष्मा श्रेष्ठ सुष्मा श्रेष्ठ वरिष्ठ कम्प्युटर ईन्जिनियर सूचना प्रविधि शाखा 9841821257
sushma.shrestha@moha.gov.np
30 निर्मल न्यौपाने निर्मल न्यौपाने उप सचिव (लेखा) आर्थिक प्रशासन शाखा 9851154459
31  कबिता शर्मा  कबिता शर्मा शाखा अधिकृत शान्ति प्रवर्धन शाखा 9849594100
sharmakabita11@gmail.com
32 विष्णु प्रसाद आचार्य विष्णु प्रसाद आचार्य शाखा अधिकृत विपद् अध्ययन जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनर्लाभ शाखा 9851065579
bishnuanacharya@gmail.com
33 सरस्वती सापकोटा सरस्वती सापकोटा शाखा अधिकृत विपद् अध्ययन जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनर्लाभ शाखा 9849631909
sapkotasaru01@gmail.com
34 लक्ष्मी कुमारी शाही लक्ष्मी कुमारी शाही शाखा अधिकृत विपद् अध्ययन जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनर्लाभ शाखा 9841602270
laxmikshahi@gmail.com
35 रन्जना राई रन्जना राई शाखा अधिकृत प्रहरी प्रशासन शाखा 9845288924
ranjana_rai88@yahoo.com
36 राजेन्द्र प्रसाद गौतम राजेन्द्र प्रसाद गौतम शाखा अधिकृत राहत तथा तथ्यांक व्यवस्थापन शाखा 9841551351
rgtm888@gmail.com
37 डा. दयाराम श्रेष्ठ डा. दयाराम श्रेष्ठ शाखा अधिकृत सचिवज्यूको सचिवालय 9841979455
dr.dayars@gmail.com
38 सुशील कुमार भण्डारी सुशील कुमार भण्डारी शाखा अधिकृत विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखा 9851148014
sushilkumar.bhandari@gmail.com
39 मुस्कान कुमार मास्के मुस्कान कुमार मास्के शाखा अधिकृत कार्यालय व्यवस्थापन तथा जिन्सी शाखा 9841391921
muskankr21@gmail.com
40 लक्ष्मी भट्टराई लक्ष्मी भट्टराई शाखा अधिकृत शान्ति प्रवर्धन शाखा 9851182590
bibhuti.bhattarai@gmail.com
41 जयकला राई जयकला राई शाखा अधिकृत कार्यालय व्यवस्थापन तथा जिन्सी शाखा 9852061220
42 रेम्बु चाम्लिङ राई रेम्बु चाम्लिङ राई शाखा अधिकृत सीमा तथा अध्यागमन प्रशासन शाखा 9852076076
rembu.rai@nepal.gov.np
43 विजयराज पौडेल विजयराज पौडेल शाखा अधिकृत प्रहरी प्रशासन शाखा 9851243465
rbpoudel53@gmail.com
44 प्रतिक्षा के.सी. प्रतिक्षा के.सी. शाखा अधिकृत कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा 9841895990
45 मुकुन्द प्रसाद पन्त मुकुन्द प्रसाद पन्त शाखा अधिकृत कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा
46 जनक रेग्मी जनक रेग्मी शाखा अधिकृत मन्त्रिज्यू को सचिवालय
47 दिलीप सुवेदी दिलीप सुवेदी शाखा अधिकृत मन्त्रिज्यू को सचिवालय 9843421460
48 लोकमान श्रेष्ठ लोकमान श्रेष्ठ शाखा अधिकृत निजामती कर्मचारी प्रशासन शाखा 9852040777
49 सहनशिला पुडासैनी सहनशिला पुडासैनी शाखा अधिकृत शान्ति प्रवर्धन शाखा 9849744218
pudasaini.sahanshila@yahoo.com
50 यन्तोष प्रधान यन्तोष प्रधान शाखा अधिकृत स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखा 9840648564
anty.pradhan@gmail.com
51 किरणचन्द्र सुवेदी किरणचन्द्र सुवेदी शाखा अधिकृत लागु औषध नियन्त्रण शाखा 9840600888
kirancsubedi@gmail.com
52 मोहोदत्त अधिकारी मोहोदत्त अधिकारी शाखा अधिकृत स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखा 9841669672
mdmohodatta@gmail.com
53 अमर दिप सुनुवार अमर दिप सुनुवार शाखा अधिकृत शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा 9860301314
sunuwaramardip@yahoo.com
54 सहदेव गौतम सहदेव गौतम शाखा अधिकृत शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा 9841167297
55 दीपक पाैडेल दीपक पाैडेल शाखा अधिकृत शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा 9856025435
56 दिनेश न्यौपाने दिनेश न्यौपाने शाखा अधिकृत शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा 9841578750
57 नर्बदा घिमिरे नर्बदा घिमिरे शाखा अधिकृत स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखा 9849772652
narbada.moha2076@gmail.com
58 कृष्ण प्रसाद रेग्मी कृष्ण प्रसाद रेग्मी शाखा अधिकृत विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखा
59 राम चन्द्र आले राम चन्द्र आले शाखा अधिकृत आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841996488
60 निर्मल कुमार राई निर्मल कुमार राई शाखा अधिकृत राहत तथा तथ्यांक व्यवस्थापन शाखा 9842061843
nrmlrai@gmail.com
61 अनिलराज कोइराला अनिलराज कोइराला शाखा अधिकृत योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा 9856021357
anilkoirala05@gmail.com
62 संगम सापकोटा संगम सापकोटा शाखा अधिकृत नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखा
63 राधा कुमारी श्रेष्ठ राधा कुमारी श्रेष्ठ शाखा अधिकृत बिभुषण शाखा 9851240110
anamikanakamora@gmail.com
64 जनकराज पन्थी जनकराज पन्थी शाखा अधिकृत योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा 9851125450
pantheejanakraj123@gmail.com
65 सन्तोष शर्मा सन्तोष शर्मा शाखा अधिकृत नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखा 9856037364
santosh.sharma@moha.gov.np
66 विमल पौडेल विमल पौडेल शाखा अधिकृत सचिवज्यूको सचिवालय 9843178695
bimal.ppaudel@gmail.com
67 कमल सिंह महरा कमल सिंह महरा शाखा अधिकृत राहत तथा तथ्यांक व्यवस्थापन शाखा
68 गोपाल श्रेष्ठ गोपाल श्रेष्ठ शाखा अधिकृत शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा
69 हरिश्चन्द्र बुढा हरिश्चन्द्र बुढा शाखा अधिकृत मानव अधिकार प्रबर्धन शाखा 9857824773
70 भाष्कर दाहाल भाष्कर दाहाल शाखा अधिकृत शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा 9841347559
71 सम्राट थापा मगर सम्राट थापा मगर शाखा अधिकृत शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा
72 राम बहादुर के.सी. राम बहादुर के.सी. शाखा अधिकृत शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा 9857877001
rbkc2033@gmail.com
73 शालिकराम पराजुली शालिकराम पराजुली लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा 9841825560
shalik_2006@yahoo.com
74 कृष्ण के.सी. कृष्ण के.सी. लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा 9847946058
75 महेश गौतम महेश गौतम कम्प्यूटर अधिकृत सीमा तथा अध्यागमन प्रशासन शाखा
mahesh.gautam977@gmail.com
76 भवानी थपलिया भवानी थपलिया कम्प्यूटर अधिकृत योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा 9841247230
rubin527@yahoo.com
77 प्रवेश सिजापती प्रवेश सिजापती कम्प्यूटर ईञ्‍जिनियर सूचना प्रविधि शाखा 9860308981
praveshsijapati4@gmail.com
78 लिला बहादुर मगर लिला बहादुर मगर कम्प्यूटर ईञ्‍जिनियर सूचना प्रविधि शाखा
lila@moha.gov.np
79 प्रशान्त कुमार कर्ण प्रशान्त कुमार कर्ण कम्प्यूटर अपरेटर लागु औषध नियन्त्रण शाखा 9844069222
karnprashan@gmail.com
80 सुबोध घिमिरे सुबोध घिमिरे कम्प्यूटर अपरेटर सूचना प्रविधि शाखा
subodh@moha.gov.np
81  उमेश न्यौपाने  उमेश न्यौपाने कम्प्यूटर अपरेटर आर्थिक प्रशासन शाखा 9841439835
umesh_neupane@hotmail.com
82 ललित सिँह कार्की ललित सिँह कार्की कम्प्यूटर अपरेटर शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा 9868403342
karkilalitsingh@yahoo.com
83 निर्मल बिष्ट निर्मल बिष्ट कम्प्यूटर अपरेटर कानून महाशाखा 9851201434
nirmalbist2015@gmail.com
84 पुरूषोत्तम पौडेल पुरूषोत्तम पौडेल कम्प्यूटर अपरेटर केन्द्रीय हज समिति 9849135895
purupoudel200225@gmail.com
85 कृष्ण बहादुर महत कृष्ण बहादुर महत कम्प्यूटर अपरेटर सूचना समन्वय तथा विश्लेषण ईकाई 9841748628
gopal.208372@gmail.com
86  लक्की शेर्पा  लक्की शेर्पा कम्प्यूटर अपरेटर नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखा 9851197431
87  मुना न्यौपाने  मुना न्यौपाने कम्प्यूटर अपरेटर निजामती कर्मचारी प्रशासन शाखा 9846802141
munaneupane90@gmail.com
88 बिनोद कुमार साह बिनोद कुमार साह कम्प्यूटर अपरेटर कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा 9849887727
sahbinod53@gmail.com
89 कविना नापित कविना नापित कम्प्यूटर अपरेटर गुनासो व्यवस्थापन शाखा 9841174606
napitkabina8@gmail.com
90 सपना थापा मगर सपना थापा मगर कम्प्यूटर अपरेटर राहत तथा तथ्यांक व्यवस्थापन शाखा
dreamydreamerr2018@gmail.com
91 कमला राई कमला राई कम्प्यूटर अपरेटर मानव अधिकार प्रबर्धन शाखा 9842211806
raikamala73@gmail.com
92 दिपेन्द्र दाहाल दिपेन्द्र दाहाल कम्प्यूटर अपरेटर दर्ता शाखा
93 वविता शर्मा वविता शर्मा कम्प्यूटर अपरेटर दर्ता शाखा 9869208636
94 रोमा पाण्डे रोमा पाण्डे कम्प्यूटर अपरेटर मन्त्रिज्यू को सचिवालय 9847928401
95 बिमला कटुवाल बिमला कटुवाल कम्प्यूटर अपरेटर मन्त्रिज्यू को सचिवालय 9843354306
96 Rakesh Shrestha Rakesh Shrestha कम्प्यूटर अपरेटर कार्यालय व्यवस्थापन तथा जिन्सी शाखा 9841335113
officemanagementmoha@gmail.com
97 राज कुमार चौधरी राज कुमार चौधरी कम्प्यूटर अपरेटर सूचना प्रविधि शाखा
rajkumar@moha.gov.np
98 पारस बस्नेत पारस बस्नेत कम्प्यूटर अपरेटर कार्यालय व्यवस्थापन तथा जिन्सी शाखा 9840053924
parashbasnetmoha@gmail.com
99 जिवन कुमारी रुचाल जिवन कुमारी रुचाल कम्प्यूटर अपरेटर कार्यालय व्यवस्थापन तथा जिन्सी शाखा 9843242442
100 प्रकाश कठायत प्रकाश कठायत कम्प्यूटर अपरेटर बिभुषण शाखा 9843636285
kathayatps2@gmail.com
101 सबिता ढकाल सबिता ढकाल कम्प्यूटर अपरेटर आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9849990771
sabitadbakal075@gmail.com
102 ई. आलोक कुमार चौधरी ई. आलोक कुमार चौधरी मेकानिकल सब ईञ्जिनियर आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9847302186
alok.chaudhary@moha.gov.np
103 अजित महर्जन अजित महर्जन कम्प्युटर टेक्निसियन सूचना प्रविधि शाखा
ajit@moha.gov.np
104 प्रमिला कुमारी गुभाजु प्रमिला कुमारी गुभाजु नायब सुब्बा विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखा 9847150854
105  कृष्ण प्रसाद भुसाल  कृष्ण प्रसाद भुसाल नायब सुब्बा सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा  9867032970
106  सरिता राई			 	   सरिता राई     नायब सुब्बा विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा ९८४३८२१०६१
107 माधव सिग्देल माधव सिग्देल नायब सुब्बा कार्यालय व्यवस्थापन तथा जिन्सी शाखा 9841114324
sigdelmd@gmail.com
108 एबिन्द्रा के.सी. एबिन्द्रा के.सी. नायब सुब्बा आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखा 9849157942
abindrakc1@gmail.com
109 संजिव ढकाल संजिव ढकाल नायब सुब्बा गुनासो व्यवस्थापन शाखा 9849780444
110 देवी खड्का देवी खड्का नायब सुब्बा नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा 9841893247
111 उर्मिला रिमाल उर्मिला रिमाल नायब सुब्बा दर्ता शाखा 9865170085
112 Ram Chandra Sharma Ram Chandra Sharma नायब सुब्बा लागु औषध नियन्त्रण शाखा 9843772298
113 अनिल जि.सी. अनिल जि.सी. नायब सुब्बा कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन इकाई 9855041418
anilgc4950@gmail.com
114 शं‌‌‌कर कुमार थापा शं‌‌‌कर कुमार थापा नायब सुब्बा निजामती कर्मचारी प्रशासन शाखा 9851106903
st189996@gmail.com
115 गाेपाल शाही गाेपाल शाही नायब सुब्बा निजामती कर्मचारी प्रशासन शाखा 9844884765
graaza123shahi@gmail.com
116 सुरेश थापा सुरेश थापा नायब सुब्बा शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा 9851236742
thapasuresh527@gmail.com
117 अञ्‍जली रम्तेल अञ्‍जली रम्तेल नायब सुब्बा नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखा 9849387877
118 धनकृष्ण पाण्डे धनकृष्ण पाण्डे नायब सुब्बा स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखा 9848048824
dhan@moha.com
119 भुवराज घिमिरे भुवराज घिमिरे नायब सुब्बा आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841528296
120 उमेश भट्टराइ उमेश भट्टराइ नायब सुब्बा सचिवज्यूको सचिवालय 9843686732
hseumbht@gmail.com
121 श्याम कृष्ण लामिछाने श्याम कृष्ण लामिछाने नायब सुब्बा सचिवज्यूको सचिवालय 9851173434
shyamlamichhane983@gmail.com
122 भक्ति रिजाल भक्ति रिजाल नायब सुब्बा नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखा
123 महादेव थापा महादेव थापा नायब सुब्बा सचिवज्यूको सचिवालय 9841770805
124 गुरु प्रसाद पोखरेल गुरु प्रसाद पोखरेल नायब सुब्बा राहत तथा तथ्यांक व्यवस्थापन शाखा 9848279418
125 खुबराज श्रेष्ठ खुबराज श्रेष्ठ नायब सुब्बा शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा
126 सुवित सुनुवार सुवित सुनुवार नायब सुब्बा शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा
127  नरवहादुर कुंवर  नरवहादुर कुंवर लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा 9860680463
128  तारा भट्टराई  तारा भट्टराई लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा 9841113560
tarabhattarai2064@gmail.com
129 रुपेश विश्वकर्मा रुपेश विश्वकर्मा लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा
130 कान्छा थापा कान्छा थापा लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा 9823570902
131 बलराम रिमाल बलराम रिमाल लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा 9841403953
132 लक्ष्मण प्र. जोशी लक्ष्मण प्र. जोशी सिनियर इलेक्ट्रिसियन कार्यालय व्यवस्थापन तथा जिन्सी शाखा 9841239557
laxmanjoshi777@gmail.com
133  जीवन थापा मगर  जीवन थापा मगर खरिदार निजामती कर्मचारी प्रशासन शाखा 9841273097
134 श्याम कुमार तामाङ श्याम कुमार तामाङ खरिदार मन्त्रिज्यू को सचिवालय 9842968548
135 लोकनाथ अगस्थी लोकनाथ अगस्थी खरिदार कार्यालय व्यवस्थापन तथा जिन्सी शाखा 9841376507
136 शिशिर भट्टराई शिशिर भट्टराई खरिदार राहत तथा तथ्यांक व्यवस्थापन शाखा
beingccr46@gmail.com
137 प्र.ना.नि. महेन्द्र बहादुर मगर प्र.ना.नि. महेन्द्र बहादुर मगर मेकानिक्स आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841245272
mahendrakhapangimagar@yahoo.com
138 उदेन सुवेदी उदेन सुवेदी सहायक कम्प्यूटर अपरेटर प्रशासन महाशाखा 9852657022
udensub@moha.gov.np
139  नवराज गिरी  नवराज गिरी प्रहरी सहायक निरीक्षक मन्त्रिज्यू को सचिवालय 9841375220
140 विनोद विश्वकर्मा विनोद विश्वकर्मा सहायक कम्प्यूटर अपरेटर शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा 9843938002
bikalpbinod@gmail.com
141  जय बहादुर क्षेत्री  जय बहादुर क्षेत्री प्रहरी जवान मन्त्रिज्यू को सचिवालय 9841876765
142 इश्वर गिरी इश्वर गिरी प्रहरी जवान सचिवज्यूको सचिवालय ९८४३०९९६९३
143 नवराज घिमिरे नवराज घिमिरे कार्यालय सहयोगी चलानी शाखा
144 गीता देवी कार्की गीता देवी कार्की कार्यालय सहयोगी चलानी शाखा 9840755109
145 सन्त बहादुर तामाङ सन्त बहादुर तामाङ कार्यालय सहयोगी चलानी शाखा
146 सुजन राई सुजन राई कार्यालय सहयोगी चलानी शाखा 9841456096
147 दुर्गा राम भण्डारी दुर्गा राम भण्डारी कार्यालय सहयोगी लागु औषध नियन्त्रण शाखा 9841940088
Durgaji294@gmail.com
148 राम कृष्ण श्रेष्ठ राम कृष्ण श्रेष्ठ कार्यालय सहयोगी दर्ता शाखा 9841898113
149 नन्दमाया खड्का घिमिरे नन्दमाया खड्का घिमिरे कार्यालय सहयोगी विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा 9869578541
150 कोपिला भुजेल कोपिला भुजेल कार्यालय सहयोगी सीमा तथा अध्यागमन प्रशासन शाखा 9843634614
151 कल्पना खड्का बस्नेत कल्पना खड्का बस्नेत कार्यालय सहयोगी आर्थिक प्रशासन शाखा 9849559621
152 कमला लामा स्याङताङ कमला लामा स्याङताङ कार्यालय सहयोगी कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा 9867805617
kamalawaiba2070@yahoo.com
153  दिलिप भुजेल  दिलिप भुजेल कार्यालय सहयोगी मन्त्रिज्यू को सचिवालय ९८४१४०७७३६
154  बुद्धि श्रेष्ठ  बुद्धि श्रेष्ठ कार्यालय सहयोगी मन्त्रिज्यू को सचिवालय ९८४१९१४२८२
155  विष्णु कुमारी के.सी.	   विष्णु कुमारी के.सी.   कार्यालय सहयोगी सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा ९८४९३१२३३९    
156 मनोज कुमार चौधरी मनोज कुमार चौधरी कार्यालय सहयोगी कार्यालय व्यवस्थापन तथा जिन्सी शाखा 9868620087
157 गंगा कुमारी श्रेष्ठ गंगा कुमारी श्रेष्ठ कार्यालय सहयोगी सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा 9847054917
158 मनिमा देवी कठारु मनिमा देवी कठारु कार्यालय सहयोगी गुनासो व्यवस्थापन शाखा
159 अर्जुन राज पुरी अर्जुन राज पुरी कार्यालय सहयोगी कार्यालय व्यवस्थापन तथा जिन्सी शाखा 9841369786
160 जमुना ज्ञवाली जमुना ज्ञवाली कार्यालय सहयोगी प्रशासन महाशाखा 9841202524
161 भागिरथी भाट भागिरथी भाट कार्यालय सहयोगी आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखा 9860924460
162  हरी बहादुर महर्जन			   हरी बहादुर महर्जन   कार्यालय सहयोगी मन्त्रिज्यू को सचिवालय
163 मदन मर्हजन मदन मर्हजन कार्यालय सहयोगी कार्यालय व्यवस्थापन तथा जिन्सी शाखा 9841733906
164 इश्वर चुडाल इश्वर चुडाल कार्यालय सहयोगी विपद् अध्ययन जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनर्लाभ शाखा 9841870395
165 बिरेन्द्र खतिवडा बिरेन्द्र खतिवडा कार्यालय सहयोगी निजामती कर्मचारी प्रशासन शाखा 9863648295
166 रन्जु दर्नाल रन्जु दर्नाल कार्यालय सहयोगी नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा 9860405126
167 कपिल कुमार के.सी. कपिल कुमार के.सी. कार्यालय सहयोगी आर्थिक प्रशासन शाखा 9840012882
168 शोभा थापा मगर शोभा थापा मगर कार्यालय सहयोगी मानव अधिकार प्रबर्धन शाखा 9849688467
169 संगीता बुढाथोकी संगीता बुढाथोकी कार्यालय सहयोगी मन्त्रिज्यू को सचिवालय
170 दुर्गा सुवेदी दुर्गा सुवेदी कार्यालय सहयोगी सूचना प्रविधि शाखा 9849209684
durgasubedi@gmail.com
171 प्रमिला खत्री प्रमिला खत्री कार्यालय सहयोगी निजामती कर्मचारी प्रशासन शाखा 9849958508
172 शिव बहादुर बस्नेत शिव बहादुर बस्नेत कार्यालय सहयोगी निजामती कर्मचारी प्रशासन शाखा 9843148377
173 सोखा तामाङ सोखा तामाङ कार्यालय सहयोगी निजामती कर्मचारी प्रशासन शाखा
174 दिपेन्द्र पन्त दिपेन्द्र पन्त कार्यालय सहयोगी स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखा 9813315254
175 पार्वती मल्ल पार्वती मल्ल कार्यालय सहयोगी विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखा 9841054629
176 निशा पुन निशा पुन कार्यालय सहयोगी लागु औषध नियन्त्रण शाखा 9860461340
177 बल बहादुर कार्की बल बहादुर कार्की कार्यालय सहयोगी कार्यालय व्यवस्थापन तथा जिन्सी शाखा
178 सन्देश भुलुन सन्देश भुलुन कार्यालय सहयोगी आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9861188017
179 कमला पौडेल कमला पौडेल कार्यालय सहयोगी कानून महाशाखा
180 राम शरण भूजेल राम शरण भूजेल कार्यालय सहयोगी नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखा 9813843098
181 सृजना रानामगर सृजना रानामगर कार्यालय सहयोगी बिभुषण शाखा 9864530600
182 रमा देवी बाँनिया रमा देवी बाँनिया कार्यालय सहयोगी सचिवज्यूको सचिवालय 9849990240
183 हरिचन्द्र शाही हरिचन्द्र शाही कार्यालय सहयोगी सचिवज्यूको सचिवालय 9817421618
184 राम सोगारथ दास राम सोगारथ दास कार्यालय सहयोगी राहत तथा तथ्यांक व्यवस्थापन शाखा
185 शमशेर बहादुर गुरुङ शमशेर बहादुर गुरुङ कार्यालय सहयोगी शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा
186  तारा बहादुर थापा  तारा बहादुर थापा हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841808093
187  श्यामकृष्ण महर्जन  श्यामकृष्ण महर्जन हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841229589
188  रघुनाथ खड्का  रघुनाथ खड्का हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841554502
189  बाबुराम पौडेल			   बाबुराम पौडेल   हलुका सवारी चालक सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा ९८४१४०३०२६
190 पवन विडारी पवन विडारी हलुका सवारी चालक नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा 9841484462
191  मधु के.सी.  मधु के.सी. हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841512836
192  कान्छा सिंखडा  कान्छा सिंखडा हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841581846
193  प्रेम बहादुर पुन  प्रेम बहादुर पुन हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9857833267
194  अरुणकुमार खत्री  अरुणकुमार खत्री हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841360712
195  वीरबल कार्की  वीरबल कार्की हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841785812
196  रामकृष्ण कोजु  रामकृष्ण कोजु हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841450171
197  लक्ष्मण तामाङ  लक्ष्मण तामाङ हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9741107543
198  बुद्धि बहादुर चवाल  बुद्धि बहादुर चवाल हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841400196
199  भाईरत्न महर्जन  भाईरत्न महर्जन हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841321145
200  प्र.स.नि. रामहरि खतिवडा  प्र.स.नि. रामहरि खतिवडा हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841393379
ramhari.khatiwoda@yahoo.com
201  शिवराम थापा  शिवराम थापा हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841531879
202  राजन थापा  राजन थापा हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841096053
203  नरेन्द्र तामाङ  नरेन्द्र तामाङ हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841205068
204  सोमनाथ खतिवडा  सोमनाथ खतिवडा हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा
205  धर्मराज पाण्डे  धर्मराज पाण्डे हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841666948
206  महेन्द्र के.सी.  महेन्द्र के.सी. हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा
207  नानीकाजी थापा  नानीकाजी थापा हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841945780
208  भीमसेन थापा  भीमसेन थापा हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9851006182
209  हरिकृष्ण राई  हरिकृष्ण राई हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841372097
210  साधुराम गौतम  साधुराम गौतम हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841808885
211  मान बहादुर दराई  मान बहादुर दराई हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841397896
212  माधव बस्नेत  माधव बस्नेत हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841827714
213  ईमानसिंह तामाङ  ईमानसिंह तामाङ हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9849618275
214  रघुनाथ खड्का  रघुनाथ खड्का हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841701792
215  केदार गिरी  केदार गिरी हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841413241
216  धनबहादुर खड्का  धनबहादुर खड्का हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841254632
217  राजेश तामाङ  राजेश तामाङ हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841070695
218  विजय तुलाधर  विजय तुलाधर हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841350773
219  तारा प्रसाद अर्याल  तारा प्रसाद अर्याल हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841194772
220  बलराम कर्माचार्य  बलराम कर्माचार्य हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841467486
221  पवन बिडारी  पवन बिडारी हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841484462
222  केदार प्रसाद घिमिरे  केदार प्रसाद घिमिरे हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9851098903
223  गोविन्द खड्का  गोविन्द खड्का हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841265904
224  विजय तुलाधर  विजय तुलाधर हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841350773
225  राजेन्द्रराज पन्त  राजेन्द्रराज पन्त हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841282368
226  राम ब. खड्का  राम ब. खड्का हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841666687
227  हरिशरण के.सी.  हरिशरण के.सी. हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841302944
228  रामचा महर्जन  रामचा महर्जन हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841294173
229  विक्रम लामा  विक्रम लामा हलुका सवारी चालक आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा 9841201104
230 कामना भण्डारी कामना भण्डारी सशस्त्र प्रहरी परिचारीका शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा 9849395805
231 माधव बस्नेत माधव बस्नेत प्रहरी हवल्दार सचिवज्यूको सचिवालय 9843694520
232 बेखलाल मर्जन बेखलाल मर्जन सिंहदरबार दक्षिण गेट 9841688552
233 सरस्वती ज्ञवाली सरस्वती ज्ञवाली प्रहरी प्रशासन शाखा 9851009401
saru_fren1@yahoo.com
234 जय कुमार राई जय कुमार राई प्रहरी प्रशासन शाखा 9841845919
235 गणेश तामाङ गणेश तामाङ
236 मीत्रलाल शर्मा मीत्रलाल शर्मा 9841352275